Hướng dẫn cấu hình Mikrotik

Hướng dẫn cấu hình mikrotik từ A-Z, thao tác đơn giản. Chỉ cần thực hiện theo vài bước sau bạn sẽ thấy khác. Chất lượng mạng ổn định, cấp DHCP số lượng lớn, chịu tải cao. Các bước cài đặt router mikrotik các bạn tham khảo bên dưới.

Các bước cấu hình Mikrotik

Trước tiên, bạn cần download phần mềm winbox về và upload firmware mới nhất rồi chạy phần mềm.

Tạo Bridge mode

Tạo dải IP để cấp DHCP

Lưu ý:

192.168.023 cấp được 500 user
192.168.0.24 cấp được 254 user
192.168.0.22 cấp được 1000 user

Tạo DHCP server để cấp IP

Gán các port Ether vào Bridge ( LAN )

Cấu hình WAN:

Router Mikrotik hổ trợ quản trị cấu hình cổng Wan theo các chế độ cơ bản sau(mổi cổng tại một thời điểm chỉ dùng được một trong các cách sau):
– PPPoE: cài đặt kết nối Internet với nhà cung cấp dịch vụ (VNPT Hà Nội, FPT, Viettel…).

– Static IP: đặt điạ chỉ IP tỉnh cho cổng Wan của Router.

– DHCP Client: cho phép cổng Wan của Router nhận dịa chỉ IP từ DHCP Server

Tham khảo các bước cấu hình router Mikrotk

Trong menu Ports, add các cổng mạng LAN vào Bridge vừa tạo, vd port Ethernet 2, ethernet3….

Trong IP > Address List, tạo IP LAN

Trong IP -> DHCP server -> DHCP Setup:

DNS 8.8.8.8

Tạo PPPoE client

Trong General chọn Interface Ethernet1

Trong Dial Out, thiết lập thông số như trong hình, User và pass theo thông số của ISP

Trong Ip > Firewall > NAT > Add > OK Chain: scrnat

Out. Interface: pppoe-out1 (pppoe vừa tạo ở trên)

Trong Action > chọn masquerade > OK

Trước tiên, bạn cần download phần mềm winbox về và upload firmware mới nhất rồi chạy phần mềm.

Tạo Bridge mode

Tạo dải IP để cấp DHCP

Lưu ý:

192.168.023 cấp được 500 user
192.168.0.24 cấp được 254 user
192.168.0.22 cấp được 1000 user

Tạo DHCP server để cấp IP

Gán các port Ether vào Bridge ( LAN )

Cấu hình WAN:

Router Mikrotik hổ trợ quản trị cấu hình cổng Wan theo các chế độ cơ bản sau(mổi cổng tại một thời điểm chỉ dùng được một trong các cách sau):
– PPPoE: cài đặt kết nối Internet với nhà cung cấp dịch vụ (VNPT Hà Nội, FPT, Viettel…).

– Static IP: đặt điạ chỉ IP tỉnh cho cổng Wan của Router.

– DHCP Client: cho phép cổng Wan của Router nhận dịa chỉ IP từ DHCP Server

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!